Workshop preventiemedewerker

Workshop preventiemedewerker

 
Voor wie Voor diegene die wil weten hoe je risico’s ten aanzien van arbeidsomstandigheden minimaliseert en daarmee bedrijfscontinuïteit verhoogt.
Doelstelling Inzicht verkrijgen in taken en het aandachtveld van de preventiemedewerker.
Resultaat Na het afronden van deze cursus weet de cursist:

 • wat een preventiemedewerker kan doen om bedrijfscontinuïteit te borgen
 • wat de wet- en regelgeving zeggen over arbeidsomstandigheden
 • hoe de cursist optimaal communiceert met interne en externe partijen
 • hoe de cursist risico’s ten aanzien van arbeidsomstandigheden minimaliseert
 • hoe arbozorg georganiseerd wordt
Cursusniveau MBO+
Voorbereiding Voor de workshop preventiemedewerker is geen special voorbereiding vereist
Cursusduur Workshop van 1 dag
Cursuspakket
 • Cursusboek
 • Workshop
 • Cursusmateriaal
 • Bewijs van deelname
Lesmateriaal Cursusboek Preventiemedewerker. Deze worden op de 1e dag uitgereikt.
Programma

Op deze lesdag komt de cursist alles te weten over de rol van preventiemedewerker. Zowel theorie als praktijk komen aan de orde: wat zegt de wet en wat kan de cursist in de praktijk doen om bedrijfscontinuïteit te borgen?

Deze lesdag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Taken en positie van de preventiemedewerker
 • Arbowet en overige regelgeving
 • RI&E en plan van aanpak
 • Arbobeleid, organisatie van arbozorg
 • Communicatie intern en met derden
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Arbeidshygiëne, risicobeheersing
Bewijs van deelname Indien de docent de cursist competent heeft bevonden, ontvangt de cursist een bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Register Het bewijs van deelname wordt geregistreerd in de PlusPort Academy.
Prijs per deelnemer € 270,- exclusief BTW