BHV certificaat

Wat is een BHV certificaat?

Met een BHV certificaat (Bedrijfshulpverlening) toont u aan dat u een cursus BHV heeft gevolgd, zodat u weet hoe u moet handelen als er op de werkvloer calamiteiten zoals brand of een ongeval ontstaan. Het BHV certificaat ontvangt u bij het met goed gevolg afsluiten van het theorie-examen en het volgen van de praktijkdag. Er is ook een apart AED en reanimatiecertificaat. Dit behaalt u door het theorie-examen bij de e-learning cursus met goed gevolg af te sluiten.

Wie haalt het BHV certificaat?

Calamiteiten op de werkvloer kunnen op ieder moment plaatsvinden. Daarom is het belangrijk, afhankelijk van de risico’s en activiteiten van de organisatie een goede BHV organisatie te hebben. U bent dit volgens de Arbowet dan ook verplicht. Afhankelijk van de grootte, de activiteiten en de risico’s binnen uw organisatie wordt bepaald hoeveel medewerkers een BHV rol hebben en dus een geldig BHV certificaat hebben. Hoeveel dat aantal precies is, wordt vastgesteld als u een Risico Inventarisatie en Evaluatie laat uitvoeren. Vaak wordt hiervoor ook een verhouding van één bedrijfshulpverlener op iedere tien medewerkers aangehouden.

Hoe haalt men het BHV certificaat?

Het BHV Basis-certificaat in één praktijkdag halen? De kandidaat neemt de online theorie in eigen tijd en tempo door en volgt één praktijkdag. Kies voor de Basiscursus BHV e-learning en praktijk, een ideale combinatie van online leren en één praktijkdag!

Liever geen e-learning?  Dan volgt de kandidaat twee praktijkdagen.

Geldigheid BHV certificaat

Het BHV certificaat is één jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is erg belangrijk om de procedures en handeling regelmatig te oefenen. Ook veranderen regelmatig Arbo wetgeving en BHV materiaal. U wilt toch ook op de hoogte blijven?

Cursussen

BHVdirect heeft verschillende BHV cursussen voor verschillende rollen in de BHV organisatie.

Bekijk hier onze complete Cursusaanbod

AED & Reanimatie

Bedrijfshulpverleners binnen een BHV organisatie hebben automatisch in hun BHV cursus het gebruik van een AED en reanimatie gekregen. Organisaties die te maken hebben met veel consumenten, bezoekers, kinderen, ouderen, zoals ouderenzorginstellingen, ziekenhuizen, pretparken, crèches, winkelbedrijven en dergelijke, kunnen een aparte e-learning module voor het gebruik van een AED en reanimatie bestellen voor alle medewerkers. Voordeel hiervan is dat alle medewerkers weten wat zij moeten doen, mocht er een incident zich voordoen. Daarnaast is het als organisatie goed om uw medewerkers op de hoogte te brengen middels de vele video’s en oefeningen in de e-learning module. De medewerker staat dan niet voor verrassingen bij het eerste gebruik. De AED & Reanimatie e-learning module kunt u voor uw organisatie individueel bestellen of via een abonnement afnemen voor de gehele organisatie.