BHV certificaat

Wat is een BHV certificaat?

Met een BHV certificaat (Bedrijfshulpverlening) toont u aan dat u een cursus BHV heeft gevolgd, zodat u weet hoe u moet handelen als er op de werkvloer calamiteiten zoals brand of een ongeval ontstaan. Het BHV certificaat ontvangt u bij het met goed gevolg afsluiten van het theorie-examen en het volgen van de praktijkdag. Er is ook een apart AED en reanimatiecertificaat. Dit behaalt u door het theorie-examen bij de e-learning cursus met goed gevolg af te sluiten.

Wie haalt het BHV certificaat?

Calamiteiten op de werkvloer kunnen op ieder moment plaatsvinden. Daarom is het belangrijk, afhankelijk van de risico’s en activiteiten van de organisatie een goede BHV organisatie te hebben. U bent dit volgens de Arbowet dan ook verplicht.
Afhankelijk van de grootte, de activiteiten en de risico’s binnen uw organisatie wordt bepaald hoeveel medewerkers een BHV rol hebben en dus een geldig BHV certificaat hebben. Hoeveel dat aantal precies is, wordt vastgesteld als u een Risico Inventarisatie en Evaluatie laat uitvoeren. Vaak wordt hiervoor ook een verhouding van één bedrijfshulpverlener op iedere tien medewerkers aangehouden.

Hoe haalt men het BHV certificaat: E-learning en een praktijkdag

Het BHV certificaat is te behalen als u bijvoorbeeld een e-learning cursus BHV in combinatie met een praktijkdag boekt: u behaalt het theorie-examen en de praktijkdag. De theorie leert u met interactieve modules via internet. U sluit dit deel af met het online theorie-examen. Vervolgens neemt u deel aan de praktijkdag, waarbij u de opgedane kennis in de praktijk brengt. Bij voldoende resultaat ontvangt u het BHV certificaat en pas.

Hoe haalt men het BHV certificaat: klassikale cursus

Wilt u geen e-learning BHV cursuspakket en examen? Dan hebben wij uiteraard ook vele klassikale cursussen voor u en uw BHV organisatie. Bij voldoende resultaat ontvangt u na de klassikale cursus het BHV certificaat.

Geldigheid BHV certificaat

Het BHV certificaat is één jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is erg belangrijk om de procedures en handeling regelmatig te oefenen. Ook veranderen regelmatig Arbo wetgeving en BHV materiaal. U wilt toch ook op de hoogte blijven?

Cursussen

BHVdirect heeft verschillende BHV cursussen voor verschillende rollen in de BHV organisatie beschikbaar voor medewerkers die nog niet eerder hun certificaat hebben gehaald. Voor alle cursussen zijn ook BHV herhalingscursussen beschikbaar. Hetzelfde geldt voor EHBO cursussen en AED & reanimatie cursussen.

AED & Reanimatie

Bedrijfshulpverleners binnen een BHV organisatie hebben automatisch in hun BHV cursus het gebruik van een AED en reanimatie gekregen. Organisaties die te maken hebben met veel consumenten, bezoekers, kinderen, ouderen, zoals ouderenzorginstellingen, ziekenhuizen, pretparken, crèches, winkelbedrijven en dergelijke, kunnen een aparte e-learning module voor het gebruik van een AED en reanimatie bestellen voor alle medewerkers. Voordeel hiervan is dat alle medewerkers weten wat zij moeten doen, mocht er een incident zich voordoen. Daarnaast is het als organisatie goed om uw medewerkers op de hoogte te brengen middels de vele video’s en oefeningen in de e-learning module. De medewerker staat dan niet voor verrassingen bij het eerste gebruik. De AED & Reanimatie e-learning module kunt u voor uw organisatie individueel bestellen of via een abonnement afnemen voor de gehele organisatie.