BHV-certificaat

Wat is een BHV-certificaat?

Met een BHV-certificaat (Bedrijfshulpverlening) toont u aan dat u een cursus BHV heeft gevolgd, zodat u weet hoe u moet handelen als er op de werkvloer calamiteiten zoals brand of een ongeval ontstaan. Het BHV-certificaat ontvangt u bij het met goed gevolg afsluiten van het theorie-examen en het volgen van de praktijkdag. Er is ook een apart certificaat Reanimatie & AED. Dit behaalt u door het theorie-examen bij de e-learning met goed gevolg af te sluiten.

Wie haalt het BHV-certificaat?

Calamiteiten op de werkvloer kunnen op ieder moment plaatsvinden. Daarom is het belangrijk, afhankelijk van de risico’s en activiteiten van de organisatie een goede BHV-organisatie te hebben. U bent dit volgens de Arbowet dan ook verplicht. Afhankelijk van de grootte, de activiteiten en de risico’s binnen uw organisatie wordt bepaald hoeveel medewerkers een BHV-rol hebben en dus een geldig BHV-certificaat nodig hebben. Hoeveel dat aantal is, wordt vastgesteld als u een Risico Inventarisatie en Evaluatie laat uitvoeren. Vaak wordt een verhouding van één bedrijfshulpverlener op iedere tien medewerkers aangehouden.

Hoe haalt men het BHV-certificaat?

De kandidaat neemt de online theorie in eigen tijd en tempo door en volgt daarna één praktijkdag. Kies voor de Basiscursus BHV e-learning en praktijk, een ideale combinatie van online leren en een praktijkdag!

Liever geen e-learning?  Dan kan de kandidaat twee praktijkdagen volgen.

Geldigheid BHV-certificaat

Het BHV-certificaat is één jaar geldig. Dit lijkt kort, maar het is erg belangrijk om de procedures en handeling regelmatig te oefenen. Ook veranderen regelmatig Arbowetgeving en richtlijnen.

Cursussen

BHVdirect heeft verschillende BHV-cursussen voor verschillende rollen in de BHV-organisatie.

Bekijk hier onze complete cursusaanbod

Reanimatie & AED

In onze cursus BHV Basis leer je reanimeren en de AED te gebruiken. Organisaties die te maken hebben met veel klanten, bezoekers, kinderen en ouderen (zoals ouderenzorginstellingen, ziekenhuizen, pretparken, crèches, winkelbedrijven en dergelijke) kunnen ook een losse e-learning over Reanimatie & AED voor alle medewerkers bestellen. Zo weten alle medewerkers wat zij moeten doen mocht een incident zich voordoen. De medewerker staat dan niet voor verrassingen. De e-learning Reanimatie & AED kunt u individueel bestellen of via een abonnement afnemen voor uw gehele organisatie.