Kinder EHBO

Kinder EHBO is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die veel werken met kinderen en ouders, zoals bijvoorbeeld crèches, scholen, zwembaden, speeltuinen en bedrijfshulpverlener moeten worden of al zijn. In de e-learning modules wordt aandacht besteed aan ongevallen met kinderen, maar ook de ontruiming krijgt ruime aandacht. Kinderen moeten anders begeleid worden dan volwassenen. Ook wordt aandacht besteed aan Kinder AED en reanimatie en veel voorkomende ongevallen bij kinderen.

De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen om een zo groot mogelijk referentiekader voor de cursist te krijgen.

Cursuspakket Kinder EHBO

Voor organisaties die veel werken met kinderen en ouders biedt PlusPort de mogelijkheid de e-learning Kinder BHV te combineren met een praktijkdag op uw locatie. Onze inhoudsdeskundige stemt met u de inhoud van de praktijkdag af. Zo krijgt u altijd een opleiding die aan uw behoefte aansluit.

Kinder EHBO e-learning only Kinder EHBO
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat u moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp aan kinderen en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming.
Doelgroep Voor medewerkers die met kinderen werken en die het voortouw wil nemen bij calamiteiten op de werkvloer.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 2 uur online leren Ca. 2 uur online leren & 1 praktijkdag
Voorbereiding De cursist dient vóór de praktijkdag geslaagd te zijn voor het online theorie-examen.
Online theorie Deze training bestaat uit:

 • 4 online modules inclusief oefentoets per module
 • Naslagwerk
 • Online theorie- examen
 • Bewijs van deelname
Modules De training bestaat uit de volgende modules:

 • Algemeen Kinder BHV
 • Reanimatie en AED
 • Eerste hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming
Oefentoetsen Met de online oefentoetsen wordt de kennis getest. De oefentoetsen geven feedback op de antwoorden. De cursist kan onbeperkt oefenen.
Naslagwerk Tijdens de cursus heeft de cursist toegang tot het naslagwerk.
Online theorie Examen De cursus wordt afgesloten met het online theorie- examen. Het theorie examen bestaat uit 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand. De cursist heeft 2 pogingen voor ieder deelexamen.
Bewijs van deelname

Nadat de cursist is geslaagd voor beide deelexamens, krijgt de cursist toegang tot het bewijs van deelname.

Dit bewijs is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat dient de cursist een praktijkdag via de werkgever te volgen.

Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de eventuele praktijkdag Incompany.

Lesmateriaal Praktijkdag n.v.t. Tijdens de praktijkdag wordt gebruikt gemaakt van verband- en blusmiddelen en AED
Programma Praktijkdag n.v.t.

Het programma van de Incompany praktijkdag wordt direct na opdracht door onze inhoudsdeskundige met u afgestemd.

Voorbeeldprogramma:

Deel brand & ontruiming

 • Vragen m.b.t. e-learning
 • Brand
 • Praktijk brand
 • Ontruiming

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Vijf basisregels bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Verslikking
 • Buik-rug draaiing
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie met gebruik van AED
 • Gerold snelverband
 • Wonddrukverband
 • Mitella
 • Evaluatie en afsluiting
Certificaat n.v.t. Iedere cursist die geslaagd is voor het theorie-examen en de praktijk ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 1 jaar geldig.
Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs € 69,- exclusief BTW Op aanvraag