Kinder BHV

Kinder BHV is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die veel werken met kinderen en ouders, zoals bijvoorbeeld crèches, scholen, zwembaden, speeltuinen en bedrijfshulpverlener moeten worden of al zijn. In de e-learning modules wordt aandacht besteed aan ongevallen met kinderen, maar ook de ontruiming krijgt ruime aandacht. Kinderen moeten anders begeleid worden dan volwassenen. Ook wordt aandacht besteed aan Kinder AED en reanimatie en veel voorkomende ongevallen bij kinderen.

De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen om een zo groot mogelijk referentiekader voor de cursist te krijgen.

Cursuspakket kinder BHV

Kinder BHV
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat u moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp aan kinderen en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming.
Doelgroep Voor medewerkers die met kinderen werken en die het voortouw wil nemen bij calamiteiten op de werkvloer.
Cursuspakket Online training
Cursusniveau MBO
Cursusduur De online training neemt ongeveer 3 uur in beslag, alle leermodules zijn verplicht.
Online theorie Met de online training leert u alles wat u moet weten over bedrijfshulpverlening in de Zorg. Deze training bestaat uit:

 • 4 online modules inclusief oefentoets per module
 • digitaal handboek
 • online theorie- examen : deelexamen LEH en deelexamen Brand
 • Bewijs van deelname
Modules De training bestaat uit de volgende modules:

 • Algemeen Kinder BHV
 • Reanimatie en AED
 • Eerste hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming
Digitaal Handboek Tijdens de digitale cursus heeft u de beschikking over het digitale handboek met alle richtlijnen en examenstof.
Online theorie Examen De cursus wordt afgesloten met het online theorie- examen. Het theorie examen bestaat uit 2 deel- examens, t.w.  deelexamen EHBO en deelexamen Brand.
Bewijs van deelname Nadat u geslaagd bent voor het online theorie- examen krijgt de cursist toegang tot het Bewijs van Deelname. De volgende dag staat dit bewijs ook onder ‘’Mijn profiel’’ in onze online leeromgeving.
Praktijkdag Op aanvraag sturen wij u graag een  offerte voor een Incompany praktijkdag.
Programma Praktijkdag

08:30 -16:00

Deel Brand & Ontruiming:

 • Vragen m.b.t. e-learning module
 • Brand
 • Praktijk brand
 • Ontruiming

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH):

 • Vijf basisregels bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Verslikking
 • Buik-rug draaiing
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie met gebruik van de AED
 • Gerold snelverband
 • Wonddrukverband
 • Mitella/smalle das

Evaluatie en afsluiting

Prijs €199,-