Hoofd BHV

Hoofd BHV en Preventiemedewerker

Om de beleidsmatige zorg voor bedrijfshulpverlening goed te organiseren leidt u een Hoofd BHV op. Hij of zij vertaalt het Arbobeleid naar concrete maatregelen. Een Hoofd BHV heeft meestal ook de verantwoordelijkheid als Preventiemedewerker. Daarom hebben wij de lesstof gebundeld in deze cursus. In vier dagen beheerst u alle benodigde vaardigheden en kennis.

Cursuspakket Hoofd BHV en Preventiemedewerker

 
Hoofd BHV en Preventiemedewerker
Doelstelling Na de cursus heeft u inzicht in het preventiebeleid, weet u hoe de BHV-organisatie moet worden ingericht en toegepast volgende de wet-en regelgeving zoals gesteld in de Arbowet.
Doelgroep De theoretische opleiding is bedoeld voor personen die:

 • De rol van preventiemedewerker op zich nemen
 • Managementverantwoordelijkheid dragen voor (een onderdeel van) de bedrijfsnoodorganisatie
 • Verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, implementeren en het in stand houden van het bedrijfshulpverleningsbeleid in de organisatie
Cursuspakket 4 praktijkdagen inclusief examen.
Cursusniveau MBO
Cursusvoorwaarden Het beleidsstuk (Veiligheidszorgplan) dient 7 werkdagen voor aanvang van het examen te worden ingeleverd in tweevoud, zodat dit kan worden doorgestuurd naar de examencommissie.
Voorbereiding Geen voorbereiding nodig.
Lesmateriaal U ontvangt op de eerste praktijkdag een lesboek van het NIBHV en het cursusboek Preventiemedewerker.

Programma

praktijkdag

08:00 – 16:00 uur (4 maal)

Het Hoofd BHV/ Preventiemedewerker is beleidsmatig verantwoordelijk voor Arbozaken, preventie en bedrijfshulpverlening in de organisatie. De taken die eruit voortvloeien zijn bijvoorbeeld:

 • Organiseren van de bedrijfshulpverlening
 • Beheer van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Zorg voor communicatie
 • Zorgen van het laten opleiden en oefenen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie

Het Hoofd BHV heeft geen directe operationele taak tijdens een calamiteit. Tijdens de cursus wordt uitgelegd wat de precieze rol van de preventiemedewerker is. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • Taken en positie van de preventiemedewerker
 • Arbowet en overige regelgeving
 • RI&E en plan van aanpak
 • Arbobeleid, organisatie van arbozorg
 • Communicatie intern en met derden
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Arbeidshygiëne, risicobeheersing
Examen Na drie cursusdagen dient een beleidsplan geschreven te worden. Dit plan wordt door een externe commissie beoordeeld. Op de examendag krijgt de cursist de kans zijn beleidsplan te verdedigen.
Certificaat Het certificaat is een jaar geldig.
Prijs  € 985,00 exclusief BTW