EHBO cursus

Met onze EHBO cursus leert u alles wat u aan eerste hulp kunt bieden. Of juist moet laten. Onze ervaren en gecertificeerde instructeurs leren u op de juiste manier te handelen. Bij de EHBO training wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers.

Inhoud van de EHBO cursus

U kunt zich inschrijven voor een EHBO cursus Basis of een cursuspakket EHBO Herhaling.

 
EHBO cursus Basis EHBO cursus Herhaling
Doelstelling De cursus EHBO leert u om efficiënt en doortastend op te treden bij ongelukken. U leert alles wat u aan eerste hulp kan bieden. Of juist moet laten. Onze ervaren en gecertificeerde instructeurs leren u op de juiste manier te handelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers. Het opfrissen en aanvullen van de kennis en vaardigheden op het gebied van EHBO.
Doelgroep Iedereen die opgeleid wilt worden tot EHBO-er, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Iedereen die opgeleid is tot EHBO-er, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.
Cursuspakket 3 praktijkdagen verdeeld over zes weken inclusief examen. 1 praktijkdag per jaar
Om uw EHBO diploma te verlengen, herhaalt u in twee jaar alle competenties. Jaarlijks vijf verplichte onderdelen (module 1) in combinatie met module 2 of 3 (Oranje kruis bepaalt welke module).Module 1&3 van 1-10-2016 tot 1-10-2017
Module 1&2 van 1-10-2017 tot 1-10-2018
Cursusvoorwaarden Voor de basistraining gelden geen speciale voorwaarden. In bezit van geldig EHBO diploma, fysiek in staat de praktische handelingen uit te voeren.
Voorbereiding Geen voorbereiding nodig. Voorafgaand aan de cursus ontvangt u een huiswerkopdracht.
Lesmateriaal Lesboek coördinator BHV van het NIBHV.
Het lesboek ontvangt u op de eerste praktijkdag.
 Niet van toepassing.

Programma

EHBO praktijkdag

 08:30 – 16:00 uur (3 maal)

 • Vijf belangrijke punten
 • Vervoer over korte afstand
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie & AED
 • Shock
 • Kneuzing & botbreuken
 • Uitwendige bloedingen
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Menselijk lichaam
 • Brandwonden
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsletsel
 • Letsel door koude of warmte
 • Ziektebeelden m.b.v. een lotusslachtoffer
 • Ongevalsituaties met behulp van een lotusslachtoffer

08:30 – 16:00

Na het volgen van twee herhalingslessen EHBO (één per jaar) zijn alle verplichte onderwerpen voor de Herhaling aan de orde geweest. Zoals onder andere:

Module 1 (ieder jaar)

 • Benaderingsschema ABCDE
 • Vervoer over korte afstand
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie & AED

Module 2 (om het jaar)

 • Shock
 • Kneuzing en botbreuken
 • Uitwendige bloedingen
 • Verband –en hulpmiddelen
 • Menselijk lichaam

Module 3 (om het jaar)

 • Brandwonden
 • Oogletsel
 • Elektriciteitsletsel
 • Vergiftiging
 • Koude en warmteletsel
Examen Op de laatste cursusdag wordt het examen afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een medisch docent en een instructeur Eerste Hulp.  Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Instructeur Eerste Hulp toetst de competenties van de deelnemer.
Certificaat  Het certificaat is een 1 jaar geldig.
Prijs  € 495,00 exclusief BTW  € 159,50 exclusief BTW