EHBO cursus

Met onze EHBO cursus leert u alles wat u aan eerste hulp kunt bieden. Of juist moet laten. Onze ervaren en gecertificeerde instructeurs leren u op de juiste manier te handelen. Bij de EHBO training wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers.

Inhoud van de EHBO cursus

U kunt zich inschrijven voor een EHBO cursus Basis of een cursuspakket EHBO Herhaling.

 
EHBO cursus Basis EHBO cursus Herhaling
Doelstelling De cursus EHBO leert u om efficiënt en doortastend op te treden bij ongelukken. U leert alles wat u aan eerste hulp kan bieden. Of juist moet laten. Onze ervaren en gecertificeerde instructeurs leren u op de juiste manier te handelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers. Het opfrissen en aanvullen van de kennis en vaardigheden op het gebied van EHBO.
Doelgroep Iedereen die opgeleid wilt worden tot EHBO-er, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Iedereen die opgeleid is tot EHBO-er, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.
Cursusduur

3 praktijkdagen verdeeld over zes weken inclusief examen.

Inclusief examen Oranje Kruis.

1 praktijkdag per jaar
Om uw EHBO diploma te verlengen, herhaalt u in twee jaar alle competenties. Jaarlijks vijf verplichte onderdelen (module 1) in combinatie met module 2 of 3 (Oranje kruis bepaalt welke module).Module 1 & 2 van 1-10-2017 tot 1-10-2018
Module 1 & 3 van 1-10-2018 tot 1-10-2019
Module 1 & 2 van 1-10-2019 tot 1-10-2020
Cursusvoorwaarden Voor de basistraining gelden geen speciale voorwaarden. In bezit van geldig EHBO diploma, fysiek in staat de praktische handelingen uit te voeren.
Lesmateriaal Lesboek Oranje Kruis. Het lesboek wordt op de eerste dag uitgereikt.  Niet van toepassing.

Programma

EHBO praktijkdag

 08:30 – 16:00 uur (3 maal)

 • Vijf belangrijke punten
 • Vervoer over korte afstand
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie & AED
 • Shock
 • Kneuzing & botbreuken
 • Uitwendige bloedingen
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Menselijk lichaam
 • Brandwonden
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsletsel
 • Letsel door koude of warmte
 • Ziektebeelden m.b.v. een lotusslachtoffer
 • Ongevalssituaties met behulp van een lotusslachtoffer

08:30 – 16:00

Na het volgen van twee herhalingslessen EHBO (één per jaar) zijn alle verplichte onderwerpen voor de Herhaling aan de orde geweest. Zoals onder andere:

Module 1 (ieder jaar)

 • Benaderingsschema ABCDE
 • Vervoer over korte afstand
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie & AED

Module 2 (om het jaar)

 • Shock
 • Kneuzing en botbreuken
 • Uitwendige bloedingen
 • Verband –en hulpmiddelen
 • Menselijk lichaam

Module 3 (om het jaar)

 • Brandwonden
 • Oogletsel
 • Elektriciteitsletsel
 • Vergiftiging
 • Koude en warmteletsel
Examen De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door het Oranje Kruis. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte Instructeur Eerste Hulp toetst de competenties van de deelnemer.
Certificaat  Iedere cursist die geslaagd is voor het praktijkexamen van het Oranje Kruis ontvangt een EHBO diploma inclusief aantekening AED en een pasje per post. Dit diploma is twee jaar geldig. Om het diploma geldig te houden dient de cursist minimaal één maal per jaar de herhalingscursus te volgen. Na twee jaar wordt op basis van de competentieverklaring van de instructeur de EHBO-pas door het Oranje Kruis verlengd.
Prijs  € 495,00 exclusief BTW  € 159,50 exclusief BTW