Kinder BHV (e-learning only)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het zaak de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijk cursussen of e-learning only pakketten. De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen om een zo groot mogelijk referentiekader voor de cursist te krijgen.

Inhoud van de basiscursus Kinder BHV

E-learning only
Doelstelling Na de training is de cursist in staat om de theorie te begrijpen:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen met kinderen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Kinder AED en reanimatie
 • Hoe te handelen in geval van brand en ontruiming.
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
 • Nieuwe ontwikkelingen te leren
Doelgroep Kinder BHV is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die veel werken met kinderen en ouders, zoals bijvoorbeeld crèches, scholen, zwembaden, speeltuinen en bedrijfshulpverlener moeten worden of al zijn.
Cursusduur 3 uur online leren
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 6 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen
Cursusinhoud
 • Introductie
 • De algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding en Ontruiming
 • BHV in de Praktijk
Online theorie-examen Online theorie-examen bestaat uit 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand.
Bewijs van deelname Dit bewijs is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat dient de cursist een praktijkdag via de werkgever te volgen. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de eventuele praktijkdag Incompany.
Prijs € 69,- exclusief btw