BHV in de Zorg

BHV in de Zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in zorginstellingen die gehandicapten, kinderen, ouderen of psychiatrische patiënten bij calamiteiten in veiligheid moeten brengen. Het verschil ten opzichte van de generieke cursus BHV is te vinden in de module Brandbestrijding en Ontruiming. Bij deze module heeft de cursist keuze uit de 4 verschillende werkgebieden. Aandacht wordt besteed aan gedrag en mobiliteit. De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen.

Cursuspakketten BHV in de Zorg

De cursus is beschikbaar in de varianten BHV in de Zorg Basis en BHV in de Zorg Herhaling.

 
BHV in de Zorg Basis
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming. Bij de module Brandbestrijding en Ontruiming heeft u de keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie.
Doelgroep Voor medewerkers in de Zorgsector die het voortouw wil nemen bij calamiteiten op de werkvloer en die niet in het bezit zijn van een geldig BHV in de Zorg Basis certificaat.
Cursuspakket Online training & praktijkdag
Cursusniveau Vanaf MBO.
Cursusduur Ca. 3 uur online training & een dag praktijktraining.
Online theorie Met de online training leert de cursist alles wat hij/zij moet weten over bedrijfshulpverlening in de Zorg. Deze training bestaat uit:

 • 6 online modules inclusief oefentoets per module
 • online oefentoets per module (niet verplicht)
 • Digitaal handboek
 • Online theorie- examen : deelexamen LEH en deelexamen Brand (verplicht)
 • Bewijs van deelname
Modules Inhoud van de online trainingen:

 • Start
 • De algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende Eerste hulp
 • Spoedeisende Eerste hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming met een keuze naar uw werkgebied Gehandicapten, Kinderen, Ouderen, Psychiatrische patiënten.
 • BHV in de praktijk
Digitaal handboek Tijdens de digitale cursus heeft u de beschikking over het digitale handboek met alle richtlijnen en examenstof.
Online oefentoetsen Met de online oefentoetsen wordt de kennis getest. De oefentoetsen geven feedback op gegeven antwoorden.
Online Theorie-examen De cursus wordt afgesloten met het online theorie- examen.
Het theorie examen bestaat uit 2 deel- examens, t.w.  deelexamen EHBO en deelexamen Brand.
Bewijs van deelname

Nadat de cursist geslaagd is voor het online theorie- examen krijgt de cursist toegang tot het Bewijs van Deelname. De volgende dag staat dit bewijs ook onder ‘’Mijn profiel’’. Dit bewijs is geen certificaat. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de praktijkdag.

De cursist dient dit bewijs te printen, mee te nemen naar de praktijksessie en aan de praktijktrainer te overhandigen.

Praktijk

Tijdens deze dag gaat het echt om het in de praktijk brengen van de kennis die is opgedaan tijdens de online cursus. Praktijkdagen worden georganiseerd in kleine groepen zodat er altijd voldoende aandacht is voor iedere individuele cursist.

Voor Open Inschrijving heeft u keuze uit enkele locaties in Nederland.

Liever op uw eigen locatie? Wij sturen u graag een offerte.

Programma praktijkdag 

08:30 -16:00

Deel Brand & Ontruiming

 • Vragen m.b.t. e-learning module
 • Film reconstructive brand Rivierduinen
 • Brand
 • Praktijk brand
 • Ontruiming

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH):

 • Vijf basisregels bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Verslikking
 • Buik-rug draaiing
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie
 • Reanimatie met gebruik van AED
 • Gerold snelverband
 • Wonddrukverband
 • Evaluatie en afsluiting
Prijs € 199,00 exclusief BTW