BHV in de Zorg

BHV in de Zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in zorginstellingen die gehandicapten, kinderen, ouderen of psychiatrische patiënten bij calamiteiten in veiligheid moeten brengen. Het verschil ten opzichte van de generieke cursus BHV is te vinden in de e-learning module Brandbestrijding en Ontruiming. Bij deze module heeft de cursist keuze uit de 4 verschillende werkgebieden. Aandacht wordt besteed aan gedrag en mobiliteit. De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen.

Cursuspakketten BHV in de Zorg

Voor zorginstellingen biedt PlusPort de mogelijkheid de e-learning BHV in de Zorg te combineren met een praktijkdag op uw locatie. Onze inhoudsdeskundige stemt met u de inhoud van de praktijkdag af. Zo krijgt u altijd een opleiding die aan uw behoeften aansluit.

 
BHV in de Zorg Basis e-learning only BHV in de Zorg Basis Incompany
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming. Bij de module Brandbestrijding en Ontruiming heeft u de keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie.
Doelgroep Voor medewerkers in de Zorgsector die het voortouw wil nemen bij calamiteiten op de werkvloer en die niet in het bezit zijn van een geldig BHV in de Zorg certificaat.
Cursuspakket Ca. 3 uur online leren Ca. 3 uur online leren & 1 praktijkdag op locatie
Cursusniveau MBO.
Voorbereiding Geen voorbereiding vereist u kunt direct beginnen met leren. De cursist dient vóór de praktijkdag geslaagd te zijn voor het online theorie-examen.
Online theorie Met de online training leert de cursist alles wat hij/zij moet weten over bedrijfshulpverlening in de Zorg. Deze training bestaat uit:

 • 6 online modules inclusief oefentoets per module
 • Naslagwerk
 • Online theorie- examen : deelexamen LEH en deelexamen Brand (verplicht)
 • Bewijs van deelname
Modules Inhoud van de online training BHV in de Zorg:

 • Start
 • De algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende Eerste hulp
 • Spoedeisende Eerste hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming met een keuze naar uw werkgebied Gehandicapten, Kinderen, Ouderen, Psychiatrische patiënten.
 • BHV in de praktijk
Naslagwerk Tijdens de cursus heeft de cursist toegang tot het naslagwerk.
Online oefentoetsen Met de online oefentoetsen wordt de kennis getest. De oefentoetsen geven feedback op de antwoorden. De cursist kan onbeperkt oefenen.
Online Theorie-examen 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand. 2 pogingen voor ieder deelexamen.
Bewijs van deelname

Nadat de cursist is geslaagd voor beide deelexamens, krijgt de cursist toegang tot het bewijs van deelname.

Dit bewijs is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat dient de cursist een praktijkdag via de werkgever te volgen. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de eventuele praktijkdag Incompany.

Lesmateriaal Praktijkdag n.v.t. Tijdens de praktijkdag wordt gebruikt gemaakt van verband- en blusmiddelen en AED
Praktijk  n.v.t.

Tijdens deze dag gaat het echt om het in de praktijk brengen van de kennis die is opgedaan tijdens de online cursus. Praktijkdagen worden georganiseerd in kleine groepen zodat er altijd voldoende aandacht is voor iedere individuele cursist.

Praktijkdagen vinden altijd plaats op uw eigen locatie. Onze inhoudsdeskundige stemt met u de inhoud van de praktijkdag af. Vraag nu een offerte aan.

Programma praktijkdag  n.v.t.

Het programma van de Incompany praktijkdag wordt direct na opdracht door onze inhoudsdeskundige met u afgestemd.

 Voorbeeldprogramma:

Deel brand & ontruiming

 • Vragen m.b.t. e-learning
 • Film reconstructie brand Rivierduinen
 • Brand
 • Praktijk brand
 • Ontruiming

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Vijf basisregels bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Verslikking
 • Buik-rug draaiing
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie met gebruik van AED
 • Gerold snelverband
 • Wonddrukverband
 • Mitella
 • Evaluatie en afsluiting
Certificaat n.v.t. Iedere cursist die geslaagd is voor het theorie-examen en de praktijk ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 1 jaar geldig.
Prijs  € 69,- exclusief BTW Op aanvraag