Over ons

Het merk BHVdirect werd geïntroduceerd in 2004 door PlusPort B.V.  Zo ontwikkelen en distribueren wij digitale veiligheidstrainingen op allerlei gebied voor verschillende typen bedrijven en branches. Dankzij onze jarenlange ervaring met digitale contentontwikkeling en onze expertise op het gebied van ICT zijn wij uw ideale partner in leren via internet. Alle trainingen worden in eigen beheer door vaste medewerkers ontwikkeld.

Alle e-learning cursuspakketten zijn voorzien van audio, video, oefeningen, toetsing en digitale handleidingen. In voorkomende gevallen is er een digitaal examen, wat een certificaat oplevert. In andere gevallen is het e-learning cursuspakket een start ter voorbereiding van de praktijkdag of examen.

Nagenoeg alle e-learning cursuspakketten zijn in meerdere talen beschikbaar.

 

NRTO

nrtoPlusport is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. NRTO gedragscode.

 

Hier vindt u een overzicht van onze labels.

 

BHV www.bhvdirect.nl

Organisaties zijn verplicht één of meerdere bedrijfshulpverleners op te leiden en te zorgen voor een BHV-organisatie. De hoeveelheid van BHV-ers is afhankelijk van het type bedrijf of instelling en de mogelijkheid dat medewerkers of bezoekers risico’s lopen. Een bedrijfshulpverlener is in staat om eerste hulp te bieden bij calamiteiten. Via BHVdirect zijn verschillende trainingen beschikbaar, al dan niet gecombineerd met e-learning cursuspakketten of praktijkdagen. De keuze is groot.

 VCA www.vcadirect.nl

VCAdirect is de oudste website voor VCA trainingen. Jaarlijks schrijven vele duizenden  kandidaten in voor de combinatie van e-learning cursuspakketten zoals B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU in verschillende talen en het schriftelijk examen. VCAdirect heeft de grootste examenkalender van Nederland.  Naast e-learning cursuspakketten zijn ook klassikale trainingen voor incompany of open inschrijving te boeken en af te sluiten met een examen. Zo kunnen kandidaten snel hun certificaat halen en aantonen dat zij de kennis hebben om veilig te werken en risico’s te verkleinen.

De VCA norm is een methode om dit structureel aan te pakken. Organisaties en personen halen het VCA certi­ficaat om aan te tonen dat zij in staat zijn veilig te werken. Tegenwoordig stellen veel opdrachtgevers VCA certi­ficering verplicht bij het uitschrijven van opdrachten. Het VCA certi­ficaat is daarmee een echte must geworden.

Elektro www.elektrodirect.nl

Om veilig te kunnen werken aan of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties dienen medewerkers de procedures te kennen en risico’s van het werk te kunnen inschatten. Via elektrodirect behalen medewerkers digitaal hun VOP (Voldoende Onderricht Persoon) of VP (Vakbekwaam Persoon) kwalificatie om aan te tonen dat zij in staat zijn om op een verantwoorde manier aan elektrotechnische installaties te werken. Het NEN3140 certificaat is te behalen met een e-learning module of een klassikale training, beiden af te sluiten met een schriftelijk NEN3140 certificaat.

www.atexdirect.nl

Werken in een explosie-onveilige omgeving brengt risico’s met zich mee. De ATEX-richtlijn gaat uit van twee risicovolle omgevingen, waar zich mogelijk gas- of stofexplosies kunnen voordoen. Zeker waar het gaat om het uitvoeren van werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het werken met materialen of persoonlijke beschermingsmiddelen. Risico’s voor explosies kunnen worden voorkomen. Via atexdirect worden verschillende digitale trainingen met een schriftelijk of digitaal examen aangeboden voor verschillende doelgroepen. Voorbeelden zijn ATEX voor dummies, ATEX basis en ATEX modules volgens de IECex norm.

 Heftruck www.heftruck-direct.nl

Medewerkers die moeten werken met een heftruck, reachtruck of hoogwerker hebben te maken met risicovolle werkzaamheden. Organisaties zijn wettelijk verplicht om medewerkers in het bezit te laten zijn van een certificaat en dit op tijd te vernieuwen. E-learning en praktijkdag door heel Nederland zijn eenvoudig te boeken via heftruckdirect.nl.

 Veilig werken langs de weg www.wegendirect.nl

Medewerkers die aan of langs snelwegen, B-wegen of binnen de bebouwde kom moeten werken, lopen veel risico om aangereden te worden.  Door het nemen van verkeerde beslissingen, niet opletten of het onvoldoende volgen van procedures kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Aandacht wordt besteed aan signalering, werkvakken, veilig werken en de aandacht van de automobilist. Om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen zijn verschillende digitale cursuspakketten te volgen: de combinatie van het werken aan of langs snelwegen en binnenwegen of afzonderlijke cursuspakketten. Deze cursussen sluiten af met een digitaal examen en een certificaat.

 HACCP www.haccpdirect.nl

Werkt u met levensmiddelen dan heeft hygiëne altijd de hoogste prioriteit. Iedereen binnen Europa dient op de hoogte te zijn van de hygiënecode HACCP. HACCP is een certificeringmethode om veiligheid en de sociale hygiëne te waarborgen. Dit geldt niet alleen voor het bedrijf maar ook voor de medewerkers. Via HACCPdirect zijn e-learning cursuspakketten te volgen voor de branches horeca en zorginstellingen. Deze richtlijnen wijken van elkaar af. Naast deze cursuspakketten komt in 2016 ook nog een andere versie beschikbaar: HACCP in de voedingsmiddelenindustrie.

 Sociale hygiene www.socialehygienedirect.nl

Restaurants, winkels, bars, sportkantines en alle andere organisaties die alcoholhoudende dranken schenken, zijn verplicht om medewerkers die alcohol verkopen of schenken in het bezit te laten zijn van de SVH Verklaring Sociale hygiëne. Via socialehygienedirect is een e-learning cursuspakket beschikbaar wat opleidt tot het schriftelijk examen van SVH. Het schriftelijk examen wordt op locatie van SVH afgenomen. In de digitale e-learning modules wordt aandacht besteed aan de verschillende typen alcohol, het schenken, maar ook met name aan het gedrag van de gast en alcohol en hoe in te grijpen en te begeleiden, als dit zich mocht voordoen.

 Bevrijden uit liften www.bevrijdenuitliftendirect.nl

Als een liftdienst weigert dan is het belangrijk om zo veel mogelijk irritaties en paniekachtige reacties bij de betrokkenen in de lift te voorkomen. Belangrijke basiskennis en serieuze praktijkoefeningen zijn dan ook noodzakelijk om passagiers snel en veilig uit de niet meer functionerende lift te bevrijden. Bij huismeesters en bedrijfshulpverleners is kennis noodzakelijk zodat de betreffende lift niet onnodige schade oploopt. In Nederland worden verschillende standaard liften gebruikt. De technieken zijn divers en worden zowel in de e-learning module (voorzien van uitgebreide video’s) als in de praktijkdag behandeld. Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met KONE en TüV Nederland.