BHV Klassikaal

Er kan altijd iets gebeuren. We hebben nu eenmaal niet alles in de hand. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit het verschil maken. Soms zelfs tussen leven en dood! Ook een verschil maken? Met de klassikale BHV-cursus van twee dagen wordt u een gedegen Bedrijfshulpverlener.

Cursuspakket BHV klassikaal (2 dagen)

 
Voor wie Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15).
Doelstelling Het op verantwoorde wijze verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de organisatie.
Resultaat Na het afronden van deze cursus weet de cursist:

 • een beginnende brand te herkennen en te bestrijden
 • het verschil tussen verschillende blusmiddelen en wanneer en hoe deze te gebruiken
 • verschillende letsel te herkennen en te behandelen
 • levensreddend te handelen
 • hoe te reanimeren (met en zonder AED)
 • de belangrijkste zaken rond communiceren tijdens een calamiteit
 • de basis over ontruimen en evacueren
Cursuspakket Cursuspakket

 • Lesboek
 • 2 klassikale dagen
 • certificaat & pasje (indien geslaagd)

Als extra service van BHVdirect ontvangt de cursist gratis toegang tot onze e-learning.

Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Cursusniveau Vanaf MBO
Cursusduur 2 dagen
Lesmateriaal BHV Platform brancheboek. Het boek ontvangt de cursist op de 1e dag.
Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED.
Programma Dag 1

 • ARBO wet en RI&E
 • Brandpreventie en communicatie
 • Ontruiming en table top oefening
 • Brand theorie
 • Theorie kleine blusmiddelen
 • Praktijk brand
 • Toets
 • Evaluatie en afsluiting

Dag 2

 • ARBO-wet
 • Basis regels
 • Letsels
 • Verslikking
 • Bewusteloos slachtoffer met ademhaling
 • Bewusteloos slachtoffer zonder ademhaling
 • Toets
 • Evaluatie en afsluiting
Vrijstellingen Een vrijstelling voor de module LEH is niet mogelijk. Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO-diploma schrijf dan in voor de cursus Module Brand & Ontruiming (1/2 dag)
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor de praktijk ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 1 jaar geldig.
Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs per deelnemer € 345,- exclusief BTW