BHV Basis (2 praktijkdagen)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijk cursussen of e-learning only pakketten.

Inhoud van de cursus: Basiscursus BHV (2 dagen)

 
  2 lesdagen
Doelstelling Na de training is de cursist in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
Doelgroep Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbowet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.
Cursusduur Twee lesdagen (niet-aangesloten)
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Het lesboek (ontvangt de cursist op de 1e dag)
 • 2 lesdagen
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
 • Als extra service van BHVdirect ontvangt de cursist toegang tot onze e-learning totdat deze is geslaagd
Cursusinhoud lesdag 1: Brand & ontruiming

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Verloop van een ontruiming
 • Table topoefening met ontruimingsplattegrond
 • Communicatie/ Alarmeren
 • Gevaarherkenning van brand
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen

lesdag 2: Levensreddend handelen

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Kennis van de vitale functies van de mens
 • Behandeling van een flauwte
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij botbreuken
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
 • Opheffen van een verslikking
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Reanimatie met gebruik van de AED
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Certificaat Iedere cursist die de Basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbowet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling BHV te volgen.
Prijs € 445,- exclusief btw