BHV Retail

BHV Retail is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die in winkels, winkelcentra of distributiecentra bedrijfshulpverlener moeten worden of al zijn. In de e-learning modules wordt aandacht besteed aan ongevallen met kinderen en ouderen en ongevallen in magazijnen, maar ook de ontruiming krijgt ruime aandacht. Consumenten zijn moeilijker te begeleiden bij een ontruiming dan bijvoorbeeld bedrijven waar medewerkers regelmatig oefenen. De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen om een zo groot mogelijk referentiekader voor de cursist te krijgen.

Cursuspakket BHV Retail

Voor de retail biedt PlusPort de mogelijkheid de e-learning BHV Retail te combineren met een praktijkdag op uw locatie. Onze inhoudsdeskundige stemt met u de inhoud van de praktijkdag af. Zo krijgt u altijd een opleiding die aan uw behoefte aansluit.

 
BHV Retail e-learning only BHV Retail Incompany
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp in de retail en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming in de retail.
Doelgroep Voor medewerkers die in winkelcentra, winkelbedrijven of distributiecentra BHV medewerker worden en niet eerder de rol van BHV’er hebben gehad en niet in het bezit zijn van een geldig BHV certificaat.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 3 uur online leren Ca. 3 uur online leren & 1 praktijkdag
Voorbereiding Geen voorbereiding vereist. De cursist dient vóór de praktijkdag geslaagd te zijn voor het online theorie-examen.
Online theorie Met de online training leert u alles wat u moet weten over bedrijfshulpverlening in de retail. Deze training bestaat uit:

 • 6 online modules inclusief oefentoets per module
 • Naslagwer
 • online theorie- examen
 • Bewijs van deelname
Modules De training bestaat uit de volgende modules:

 • Introductie
 • De algemene hulpverleningsregels
 • Niet- spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming
 • BHV in de praktijk
Oefentoetsen Met de online oefentoetsen wordt de kennis getest. De oefentoetsen geven feedback op de antwoorden. De cursist kan onbeperkt oefenen.
Naslagwerk TTijdens de cursus heeft de cursist toegang tot het naslagwerk.
Online theorie Examen Het online examen bestaat uit 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand. 2 pogingen voor ieder deelexamen.
Bewijs van deelname

Nadat de cursist is geslaagd voor beide deelexamens, krijgt de cursist toegang tot het bewijs van deelname.

Dit bewijs is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat dient de cursist een praktijkdag via de werkgever te volgen. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de eventuele praktijkdag Incompany.

Praktijkdag n.v.t. Tijdens deze dag gaat het echt om het in de praktijk brengen van de kennis die is opgedaan tijdens de online cursus. Praktijkdagen worden georganiseerd in kleine groepen zodat er altijd voldoende aandacht is voor iedere individuele cursist.
Praktijkdagen vinden altijd plaats op uw eigen locatie. Onze inhoudsdeskundige stemt met u de inhoud van de praktijkdag af. Op aanvraag sturen wij u graag een offerte voor een Incompany praktijkdag.Op aanvraag sturen wij u graag een offerte voor een Incompany praktijkdag.
Lesmateriaal praktijkdag n.v.t. Tijdens de praktijkdag wordt gebruikt gemaakt van verband- en blusmiddelen en AED
Programma praktijkdag  n.v.t.

Het programma van de Incompany praktijkdag wordt direct na opdracht door onze inhoudsdeskundige met u afgestemd.

Voorbeeldprogramma:

Deel brand & ontruiming

 • Vragen m.b.t. e-learning
 • Brand
 • Praktijk brand
 • Ontruiming

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Vijf basisregels bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Verslikking
 • Buik-rug draaiing
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie met gebruik van AED
 • Gerold snelverband
 • Wonddrukverband
 • Mitella
 • Evaluatie en afsluiting
Certificaat n.v.t. Iedere cursist die geslaagd is voor het theorie-examen en de praktijk ontvangt een certificaat in het profiel en pas per post. Dit certificaat is 1 jaar geldig.
Register n.v.t. Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs  € 69,- exclusief BTW Op aanvraag