BHV Retail (e-learning only)

Binnen (retail)organisaties is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het zaak de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze online BHV trainingen. De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen tot stand gekomen om een zo groot mogelijk referentiekader voor de cursist te krijgen.

Inhoud van de cursus BHV Retail

 
E-learning only
Doelstelling Na de training is de cursist in staat om de theorie te begrijpen:

 • Begeleiden bij een ontruiming
 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Hoe te handelen in geval van brand en ontruiming in de Retail
 • Hoe te handelen bij ongevallen in magazijnen
Doelgroep BHV Retail is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die in winkels, winkelcentra of distributiecentra bedrijfshulpverlener moeten worden of al zijn.
Cursusduur Ca. 3 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 6 e-learningmodules inclusief oefentoets per module
 • Online naslag
 • Online theorie-examen
Cursusinhoud
 • Introductie
 • De algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding en Ontruiming
 • BHV in de Praktijk
Online theorie-examen Online theorie-examen bestaat uit 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand.
Bewijs van deelname Dit bewijs is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat dient de cursist een praktijkdag via de werkgever te volgen. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de eventuele praktijkdag Incompany.
Prijs  €69,- exclusief btw