BHV Herhaling

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijk cursussen of e-learning only pakketten.

Inhoud van de cursus: Herhaling BHV (e-learning & praktijk)

 
E-learning & praktijk
Doelstelling Na de herhalingstraining is de cursist in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
 • Nieuwe ontwikkelingen te leren
Doelgroep Voor iedereen die belast is met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat wat verlengd moet worden binnen de gestelde termijn.
Cursusduur Ca. 2 uur online leren, afhankelijk van de uitkomst van de gedane pre-kennistoets & 1 praktijdag.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • E-learning Herhaling BHV
 • 2 online theorie-examens
 • Praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
Cursusinhoud E-learning Herhaling BHV

 • 6 e-learning modules oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen

Praktijkdag

Deel Brand & Ontruiming (BOC)

 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Ziektebeelden
 • Reanimatie en AED
 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de cursist door de Herhaling BHV e-learning door te nemen en vervolgens de twee deelexamens met succes af te ronden.
Certificaat Iedere cursist die de cursus Herhaling BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal deelnamecertificaat in het profiel en een pas.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door opnieuw de cursus Herhaling BHV te volgen.
Prijzen E-learning & praktijkdag: € 185,- exclusief btw
Losse e-learning: € 69,- exclusief btw