BHV Basis (e-learning en 1 praktijkdag)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijkcursussen of e-learning only pakketten.

Inhoud van de basiscursus BHV (e-learning & praktijkdag)

 
 E-learning en praktijk
Doelstelling Na de training is de cursist in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
Doelgroep Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbowet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.
Cursusduur Ca. 3 uur online leren & 1 praktijkdag
Taal Nederlands
Cursuspakket
 • Basiscursus BHV e-learning
 • 1 praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
Cursusinhoud E-learning Basiscursus BHV

 • 6 e-learningmodules inclusief oefentoets per module
 • Online naslag
 • Online theorie-examen (verplicht af te ronden vóór de praktijkdag)

Praktijkdag

Deel Brand & Ontruiming (BOC)

 • Ontruiming
 • Brand
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Vijf belangrijke punten + Rautekgreep
 • Verslikking
 • Buik-rugligging
 • Stabiele zijligging
 • Theorie reanimatie
 • Praktijk reanimatie met gebruik van een AED
 • Gebruik van snelverband
 • Gebruik van wonddrukverband
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de cursist door de Basiscursus BHV e-learning door te nemen en vervolgens de twee deelexamens met succes af te ronden.
Certificaat Iedere cursist die de Basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbowet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de cursus Herhaling BHV te volgen.
Prijzen E-learning & praktijkdag: € 310,- exclusief btw
Losse e-learning: € 69,- exclusief btw