Ploegleider BHV (2 praktijkdagen)

Heeft u meerdere BHV’ers in dienst? Het advies is dan om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. De Ploegleider BHV geeft leiding aan het BHV-team binnen uw organisatie. De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV’ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden.

Inhoud van de cursus basiscursus Ploegleider BHV (2 dagen)

 
Twee lesdagen
Doelstelling Na de training weet de cursist:

 • Hoe een ontruimingsoefening georganiseerd moet worden
 • Hoe een BHV-team aangestuurd moet worden
 • Hoe eenduidig en helder gecommuniceerd moet worden (met en zonder portofoon)
 • Hoe BHV-middelen gecontroleerd en beheerd moeten worden
Doelgroep Als de organisatie meerdere BHV’ers in dienst heeft is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een groep BHV’ers operationeel kunnen aansturen tijdens een calamiteit.
Cursusduur Twee niet-aaneengesloten lesdagen.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Lesboek coördinator BHV van het NIBHV (ontvangt de cursist op de 1e praktijkdag)
 • Twee lesdagen
 • Als extra service van BHVdirect ontvangt de cursist toegang tot onze e-learning totdat deze is geslaagd
Cursusinhoud Lesdag 1

 • BHV-organisatie
 • Arbowetgeving
 • BHV-structuur
 • Externe hulpmiddelen
 • Materialen en communicatie
 • Inzet bij een calamiteit
 • Ontruiming
 • Inzetoefening

Lesdag 2

 • Terugblik eerste lesdag
 • Theorie-examen
 • Inzetoefening
 • Scenario-oefeningen
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn praktische handelingen uit te kunnen voeren. De cursist moet in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat/draagpas.
Certificaat Bij gebleken geschiktheid ontvangt de cursist een digitaal certificaat.
Geldigheid Certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling Ploegleider BHV (1 dag) te volgen.
Prijs € 545,00 exclusief btw