BHV E-learning only

Indien u het behalen van een BHV certificaat niet noodzakelijk vindt, maar wilt weten hoe u het beste eerste hulp kunt verlenen, dan is het volgen van onze e-learning een goede optie. U heeft keuze uit 4 e-learning only pakketten, t.w. BHV, BHV Retail, BHV in de Zorg en Kinder BHV.

E-learning only voor BHV

 
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat u moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming.
Doelgroep Voor iedereen die het voortouw wil nemen bij calamiteiten op de werkvloer en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 3 uur online leren.
Online theorie
 • 6 modules inclusief oefentoets per module
 • Naslagwerk
 • Online theorie-examen
 • Bewijs van deelname
Modules
 • Introductie
 • De algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming
  In BHV in de Zorg: met een keuze naar uw werkgebied Gehandicapten, Kinderen, Ouderen, Psychiatrie
 • BHV in de praktijk
Oefentoetsen Met de online oefentoetsen wordt de kennis getest. De oefentoetsen geven feedback op de antwoorden. De cursist kan onbeperkt oefenen.
Naslagwerk Tijdens de cursus heeft de cursist toegang tot het naslagwerk.
Theorie-examen 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand. 2 pogingen voor ieder deelexamen.
Bewijs van deelname Nadat de cursist is geslaagd voor beide deelexamens, krijgt de cursist toegang tot het bewijs van deelname.
Dit bewijs is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat dient de cursist een praktijkdag via de werkgever te volgen.
BHV Basis
Kinder BHV
BHV in de Zorg
BHV Retail