Hoeveel BHV-ers moet ik in mijn bedrijf hebben?

Iedere BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige risico’s en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV’ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV’ers op ieder moment aanwezig moeten zijn om deze taken uit te voeren, voorzien van voldoende materialen en middelen. Informeer bij onze adviseurs wat er voor uw organisatie georganiseerd dient te worden!