Wat is het eindresultaat van de BHV training?

Indien u geslaagd bent voor het online theorie examen, actief hebt deelgenomen aan de praktijkopdrachten tijdens de praktijkdag en de instructeur u competent heeft verklaard, ontvangt u het BHV certificaat. Met het BHV certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om bedrijfshulpverlening op de werkplek te kunnen uitvoeren.