Wat leert men tijdens de BHV praktijkdag?

U begint de praktijkdag met een korte theorietoets. Uw kennis van de online training komt dan goed van pas. Vervolgens gaat u oefenen. De docent leert u tijdens deze training op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een ontruiming/evacuatie. Uitgebreidere informatie vindt u onder de tab BHV Basis en BHV Herhaling.