Welk BHV certificaat moet ik behalen?

calamiteiten op de werkvloer. Het is uiterst belangrijk dat u als BHV-er, bij calamiteiten, de regie kunt overnemen wanneer dit nodig is.

BHV Basis is voor beginners.

BHV Herhaling is bedoeld voor diegene die het BHV certificaat moeten verlengen.

BHV Herhaling CCV gecertificeerd is voor beroepschauffeurs.